Naber brautmoden. Häuser & Öffnungszeiten

Austria

naber brautmoden

Më shumë aktivitetet në fushën futbollit priten të ndodhin në gjysmën e dytë të vitit 2017. Bit-media organizoi 157 trajnime në të gjithë vendin për 3. Aderimi tek normat dhe standardet e përbashkëta, në veçanti, përsa i përket dimensionit human, është çelësi për forcimin afatgjatë të paqes dhe të sigurisë. Fokusi i projektit është kryesisht në trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, të nxënit me bazë punën, modernizimin e programeve, fuqizimin e bashkëpunimit me sektorin privat, shkëmbimin e njohurive me shkollat profesionale austriake, gjithë-përfshirjen sociale dhe barazinë gjinore. Palët duhet ti përmbahen në mënyrë rigoroze angazhimit për armëpushim dhe të ndërmarrin hapa konkrete në drejtim të uljes së tensionit dhe të përmirësimit të situatës humanitare për ata që jetojnë në zonën e prekur.

Nächster

Häuser & Öffnungszeiten

naber brautmoden

A ka ende gjëra të tjera që mund të bëhen për të forcuar dhe zgjeruar forma të tjera bashkëpunimi? Është patjetër edhe në interes të palëve në konflikt që të vazhdojmë punën kundrejt zgjidhjeve politike të konflikteve dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi të mbështesim, duke inkurajuar hapa të vegjël, praktikë dhe të dobishëm për të dyja palët. Ajo është vendi ku shtetet diskutojnë dhe kur nuk bien dakord, negociojnë dhe arrijnë kompromis, të gjitha këto me qëllimin për të përmirësuar mirëkuptimin e ndërsjellë, rënien dakord mbi rregullat dhe normat e sjelljes si dhe forcimin gjithëpërfshirës për sigurinë, paqen dhe qëndrueshmërinë. Gjithashtu ka dhe shumë detyra të tjera. Të gjithë kanë një interes në rezultatin final, dhe kanë perspektiva dhe ide për të kontribuar. Por do të ishte dritë-shkurtër nga ana jonë të humbasim vëmendjen nga rajoni i Ballkanit, pasi këto vende rrezikojnë të humbasin vrullin në modernizimin e tyre dhe do të bëhen të cenueshme nga aktorë të tretë, të cilët nuk vijnë gjithmonë me qëllime dashamirëse.

Nächster

Austria

naber brautmoden

Për këtë arsye një tjetër projekt austriak do të hartohet për zonën e malit të Dajtit dhe Tujanit. Populizmi mund të mposhtet, por kjo kërkon koncepte të reja dhe të qëndrueshme. Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet luftës kundër korrupsionit, reduktimit të shpenzimeve burokratike dhe qeverisjes elektronike e-Government. Strategjia e Bashkëpunimit për Shqipërinë 2015 — 2020 është përgatitur bashkarisht me vendin partner, Shqipërinë, dhe është konsultuar me Qeverinë shqiptare, me komunitetin e donatorëve në Shqipëri dhe me të gjithë aktorët qeveritarë dhe jo-qeveritarë të bashkëpunimit për zhvillim në Austri. Presidenca Austriake është e fokusuar për të ndihmuar në qetësimin e konflikteve ekzistuese dhe në ndërtimin e besimit ndërmjet palëve, në mënyrë që të arrihet progres drejt zgjidhjeve të qëndrueshme politike për konfliktet. Këto seri aktivitetesh kanë për qëllim të ndërgjegjësojnë brezat e ardhshëm në lidhje me sportet natyrore, kujdesin ndaj mjedisit dhe punës vullnetare në zonat malore. Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka rënë dakord që çdo shkollë 9-vjeçare në Tiranë duhet të zhvillojë një herë në vit një ekskursion në Malin e Dajtit.

Nächster

Über Naber

naber brautmoden

Për shkak të barrierave të ndërtimit, infrastrukturës, shërbimeve të pamjaftueshme shëndetësore, mungesës së arsimimit dhe mundësive për punësim, personat me aftësi te kufizuar shpesh vuajnë nga varfëria ekstreme. Një rrjet shtigjesh i gjerë nga ana tjetër, kërkon punë vullnetare dhe përkushtim nga komunitetet lokale. Përveç këtyre parakushteve natyrore dhe gjeografike, duhet marrë në konsideratë fakti që turizmi është gjithmonë në varësi të faktorit të mbivendosjes të situatës politike, pasi shumë vende rreth detit Mesdhe janë të ekspozuara ndaj trazirave të ndryshme që po ndodhin dhe duke qenë kështu, Shqipëria mund të përfitojë nëpërmjet stabilitetit dhe mikpritjes së mirënjohur. Të dyja shkollat do te përfitojnë ndihmë për të modernizuar ambientet e mësimdhënies. Ne duhet të marrim masa që të parandalojmë në mënyrë efikase dhe të ndëshkojmë ata të cilët ndjekin terrorizmin dhe ndërkohë të gjejmë një mënyrë për të arritur tek ato që heqin dorë nga kjo rrugë dhe ti ri-integrojmë ato.

Nächster

Austria

naber brautmoden

Cilat janë përshtypjet tuaja nga ky koncert? Qëllimi i vizitës ishte shkëmbimi i informacionit dhe marrja e njohurive në praktikat më të mira se si përgatitet dhe menaxhohet buxheti i gjykatave. Ne duhet të fokusohemi në përfitime reciproke të cilat duhet të arrihen nga rritja e transparencës ushtarake, parashikueshmëria dhe qëndrueshmëria në këtë zonë, për të cilën, një regjim i plotë dhe gjithëpërfshirës i kontrollit të armëve në të ardhmen mund të kontribuojë. Austria ka shumë për të ofruar në këtë drejtim. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, synoj të jemi më shumë të pranishëm me aktivitetet tona, përveç se në veri të Shqipërisë, ku prania jonë atje tradicionalisht është mjaft e fortë, edhe në pjesën jugore të Shqipërisë. Në Qershor 2014 u ndërmor vendimi politik, ndryshe nga sa ishte parashikuar fillimisht, për të mos përfunduar bashkëpunimin bilateral për zhvillim me Shqipërinë në fund të vitit 2014, por për ta vazhduar më tej pa afat.

Nächster

Häuser & Öffnungszeiten

naber brautmoden

Sistemi funksionon dhe ka lehtësuar punën e përditshme administrative për mësuesit dhe administratën e shkollave. Zona ndërmjet Kroacisë dhe Greqisë, hendeku ballkanas , nëse mund ta quaj kështu, nevojitet të mbyllet. Sikurse një infrastrukturë e sofistikuar alpine nuk mund të merret si e mirëqenë, ky projekt gjithashtu synon zbatimin e konceptit të punës vullnetare në zonat malore. Kur këta njerëz kthehen, ata si edhe shumë ekstremistë të tjerë, paraqesin kërcënim madhor për sigurinë e vendeve tona. Parashikimet e pasojave të ndryshimeve klimaterike tregojnë për periudha më të gjata të thatësirave dhe zvogëlimit të sasive të ujit në burimet natyrore, gjë e cila dëmton jo vetëm bujqësinë, por edhe funksionimin e hidrocentraleve. Ne kemi rënë dakord me Ministrinë e Arsimit që të përfshijmë në kurrikulat shkollore vjetore një ekskursion që konsiston në ngjitjen e malit të Dajtit për fëmijët e Tiranës.

Nächster

Austria

naber brautmoden

Rritja ekonomike me bazë të gjerë dhe të qëndrueshme për zhvillimin njerëzor përfshijnë para së gjithash zvogëlimin e pabarazisë së mundësive dhe nxitjen e arsimit, në mënyrë të veçantë të arsimit profesional, në mënyrë që të rinjtë të pajisen me njohuritë dhe aftësitë, të cilat kërkohen në tregun e punës dhe që u nevojiten atyre si pjesëtarë aktivë të një shoqërie që zhvillohet, si dhe për aftësinë e tyre konkurruese kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Deri tani duket sikur është përmbajtur. Pra, me probleme të tilla të brendshme themelore në duart tona, patjetër që ka pasur kohë më të mira për zgjerimin. Ekspertiza austriake alpine është e bazuar në qindra vjet të historisë alpine dhe nga klubet e saj alpine, të cilat përbëhen nga qindra e mijëra anëtarë. Ky vend është i bekuar me një varietet të gjerë asetesh natyrore, që nga plazhet e mrekullueshme në jug, deri tek varg-malet madhështore në veri.

Nächster

Über Naber

naber brautmoden

Në kohë zgjedhjesh ka gjithmonë edhe rritje tensionesh, siç dëshmojnë aktualisht edhe protestat në Tiranë, por është e rëndësishme të ruhen emocionet dhe të mbahen veprimet nën kontroll, për të pasur një bashkëpunim më të madh ndërmjet forcave politike, por edhe me partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë që duhet të vazhdojë, edhe pas 18 qershorit. Për investitorët sigurisht që nevojiten disa stimuj të mëtejshëm, veçanërisht një kuadër i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm ligjor, i cili sigurisht do të shërbente si bazë për investime të mëtejshme. Ishte si fillim Perandoria Austro-Hungareze që ka luajtur një rol vendimtar në momente historike të vështira dhe kyçe të historisë shqiptare dhe këtë traditë e vazhdoi më pas shteti i Austrisë duke e ruajtur dhe zhvilluar më shumë marrëdhënien ndërmjet dy vendeve. Për arsye të ndryshme ne kemi parë gjatë viteve të fundit një shterim të besimit si në nivel europian, ashtu edhe në nivel kombëtar. Për këtë, Austria po ndjek një qasje gjithëpërfshirëse duke e pasur të qartë që proceset e paqes mund të jenë të qëndrueshme kur merren në konsideratë zërat, perspektivat dhe nevojat e të gjithë popullatës. Jam i bindur që 2017-a do të shënojë një tjetër vit produktiv për marrëdhëniet Shqiptaro-Austriake.

Nächster